Behandeling

Kinderen en jeugdigen met moeilijkheden bij het opgroeien kunnen bij mij terecht voor een behandeling. De hulpvraag staat daarbij centraal, met een positieve kijk naar de toekomst.

Elke behandeling wordt aangepast aan de leeftijd, ontwikkelingsfase van het kind en de problematiek. Veelal bestaat de behandeling uit gesprekken tussen behandelaar en kind of jongere. Maar ook spel kan een middel zijn om problemen aan te pakken. Verder kunnen ouders een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de problemen van hun kind. Vandaar dat ouders daar waar mogelijk bij de behandeling worden betrokken. Het doel van de behandeling is om de problemen op te heffen of, als dat niet mogelijk blijkt, het kind of de jongere vaardigheden te leren zodat zij er mee kunnen omgaan.

Tijdens het intakegesprek (gratis) is essentiële informatie verzameld om de moeilijkheden van uw kind of van de jeugdige helder te krijgen. Vervolgens wordt er een beknopt behandelplan opgesteld, waar tevens een inschatting van de benodigde sessies in staat. Daaropvolgend zal de behandeling starten. Een behandelsessie duurt 60 minuten.

Behandelmethode die de praktijk o.a. aanbiedt:

 • Verwerken en versterken
 • Slapende honden wakker maken
 • Denk je goed-voel je goed
 • Denken + durven = doen
 • Bedwing je dwang
 • Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren
 • Kids’ Skills
 • Creatieve en spel werkvormen
 • Mindfulness voor kinderen en jongeren
 • Rots en Water training
 • Oplossingsgericht werken
 • Met PrOp los ik het op
 • Teken je gesprek
 • POPtalk
 • Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten
Schuiven naar boven