Behandeling

Kinderen en jeugdigen met moeilijkheden bij het opgroeien kunnen bij mij terecht voor een behandeling. De hulpvraag staat daarbij centraal, met een positieve kijk naar de toekomst.

Elke behandeling wordt aangepast aan de leeftijd, ontwikkelingsfase van het kind en de problematiek. Veelal bestaat de behandeling uit gesprekken tussen behandelaar en kind of jongere. Maar ook spel kan een middel zijn om problemen aan te pakken. Verder kunnen ouders een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de problemen van hun kind. Vandaar dat ouders daar waar mogelijk bij de behandeling worden betrokken. Het doel van de behandeling is om de problemen op te heffen of, als dat niet mogelijk blijkt, het kind of de jongere vaardigheden te leren zodat zij er mee kunnen omgaan.

Tijdens het intakegesprek is essentiële informatie verzameld om de moeilijkheden van uw kind of jeugdige helder te krijgen. Vervolgens wordt er een beknopt behandelplan opgesteld, waar tevens een inschatting van de benodigde sessies in staat. Daaropvolgend zal de behandeling starten. Een behandelsessie duurt 50 minuten.

 

Behandelmethoden die de praktijk o.a. aanbiedt:

Verwerken en versterken

Slapende honden wakker maken

Denk je goed-voel je goed

Denken + durven = doen

Bedwing je dwang

Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren

Kids’ Skills

Creatieve en spel werkvormen

Mindfulness voor kinderen en jongeren

Rots en Water training

Oplossingsgericht werken

Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten.

 

Ouderbegeleiding:

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u als ouder(s) voert met de behandelaar. Door de begeleiding leert u om te gaan met de problemen van uw kind en uw gezin. De gesprekken kunnen gaan over opvoedproblemen, maar ook over hoe u het beste kunt omgaan met de psychische beperking van uw zoon of dochter.

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat beide ouders met gezag toestemming moeten geven voor psychologische hulp. Jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar moeten volgens de wet WGBO naast de ouders met gezag zelf ook toestemming geven. Vanaf 16 jaar mag een jeugdige zelf beslissen en toestemming geven voor behandeling.

Schuiven naar boven