Sociaal-emotionele problemen & gedragsproblemen

Sociaal-emotionele problemen & gedragsproblemen

 

Kinderen en  jeugdigen kunnen moeilijkheden ervaren tijdens het opgroeien. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen binnen de opvoeding, het sociaal-emotionele, gedragsmatige en/of cognitieve gebied. Soms wordt de normale ontwikkeling van een kind of jeugdige belemmerd door een psychische aandoening. Er wordt dan gesproken van een ontwikkelingsstoornis. Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere tijdelijk van aard.

Wij behandelen kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Neem gerust contact op met kinder- en jeugdpraktijk ILVA als u meer informatie wil of uw kind wil aanmelden voor hulp.

 

Sociaal-emotionele problemen

Een pasgeboren baby is kwetsbaar en hulpeloos, maar groeit en ontwikkelt zich volop. Langzaam neemt de baby zijn omgeving steeds beter waar en reageert daarop. Er ontstaat een emotionele band tussen de baby en zijn ouders. Naast ouders ontstaat er ook een emotionele band met broertjes, zusjes, grootouders en vriendjes of vriendinnetjes. Door de interactie met anderen bouwt een kind een beeld van zichzelf en de ander en wereld op. Ook leert een kind sociale vaardigheden en om te gaan met moeilijke situaties. Een kind wordt in toenemende mate bewust van zijn emoties en krijgt er steeds meer grip op. Sommige kinderen ondervinden problemen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Signalen hiervan zijn weinig zelfvertrouwen hebben, een negatief zelfbeeld, faalangst, sociaal angstig, lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn, stil, teruggetrokken en somber zijn, gepest worden of overgevoelig zijn. Soms is de angst of de somberheid zo ernstig dat er gesproken wordt van een angststoornis of een depressieve stoornis. Ook wanneer er heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden kan dat nadelige gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Gedragsproblemen

Ieder kind gedraagt zich weleens tegendraads, brutaal, opstandig of agressief. Als dit gedrag vaker voorkomt en zorgt voor belemmeringen bij het kind en zijn omgeving dan kan er sprake zijn van een gedragsprobleem of gedragsstoornis. Gedragsproblemen komen in verschillende vormen en gradaties voor. Het kan zijn dat een kind vaak niet luistert naar zijn ouders en regelmatig ruzie heeft met anderen. Het gedrag van dit kind kan zowel thuis als op school zorgen voor problemen. Ook kan een kind gedragsproblemen krijgen in combinatie met een ander probleem, zoals ADHD of autisme. De gedragsproblemen kunnen ook zo ernstig zijn dat er gesproken wordt van een (agressieve) gedragsstoornis. De twee belangrijkste (agressieve) gedragsstoornissen zijn een oppositionele-opstandige gedragsstoornis (ODD) en een antisociale gedragsstoornis, ook wel een conduct disorder (CD) genoemd.

 

Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening die de normale ontwikkeling bij kinderen of adolescenten belemmert of van de normale ontwikkeling afwijkt. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdsgenoten. Er zijn verschillende groepen ontwikkelingsstoornissen:

  • Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD)
  • Autismespectrumstoornis
  • Leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
  • Verstandelijke beperking
  • Stoornissen in de kinderleeftijd of adolescentie, zoals separatieangst, hechtingsstoornis en selectief mutisme
  • Communicatiestoornissen
  • Motorische stoornissen
  • Ticstoornissen
  • Eetstoornissen

 

 

 

Schuiven naar boven